ร้านอารีย์

ข้อมูลสาขา

ที่อยู่
356,358 ลาวิลล่า อารีย์ ห้องเลขที่ LAV20L306 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
เวลาทำการ
11.00 น. –21.00น. (ปิดรับออเดอร์ 20.30 น.)
อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการของแต่ละสาขาตามความเหมาะสม

หัวข้อ

บริการดีลิเวอรี่

เมนู

เมนูร้านค้าที่ย้ายจะถูกโพสต์ทันทีที่เสร็จสิ้น