อุดมการณ์

อุดมการณ์

เพื่อให้ลูกค้าในต่างประเทศ ได้รับประทาน ริงเกอร์ฮัท และ ฮะมะคัทสึ ที่ได้มาตรฐานตามประเทศญี่ปุ่น อย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุข

ปณิธานของพวกเรา
“ ทุก ๆ ช่วงเวลาที่แสนสนุก เราทำด้วยฝีมือและใจ เพื่อลูกค้าทุกท่าน ริงเกอร์ฮัท กรุ๊ป ” นั้น ประกอบสร้างขึ้นมาด้วยการยึดหลักการปฏิบัติห้าประการ ได้แก่ การนำเสนออาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ การบริการที่ซื่อตรง การเคารพเพื่อนมนุษย์ และ การพัฒนาบรรยากาศในสถานที่ทำงาน การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

หลักการปฏิบัติ

พวกเราจะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง และ ดีต่อสุขภาพ

(โดยคำนึงถึงความความปลอดภัยของอาหาร เราจะจัดหาเมนูที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสุขภาพของลูกค้าในราคายุติธรรม)

พวกเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเปิดใจรับฟัง 「เสียงของลูกค้า」

(ไม่เพียงแต่พนักงาน แต่รวมถึง ลูกค้าผู้มาใช้บริการที่ร้าน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านที่คาดหวังถึงความเติบโตของเราในฐานะบริษัท เอ็นจีโอทุกท่านที่ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยงานบริหารที่เรียกร้องให้เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เราจะรับฟังเสียงของผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์ และนำมาใช้จัดการและปรับปรุงการดำเนินงานของเรา)

พวกเราจะจัดสรรหาความสะดวกสบายและพร้อมถ้วน เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุข

(เราจะเคารพความเป็นมนุษย์ และสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาขีดความสามารถการประเมินและการรักษาความเป็นธรรม และสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้ออำนวยในการทำงาน นอกจากนี้ ในชีวิตส่วนตัว เราจะพยายามใช้ชีวิตที่มีสุขภาพและวัฒนธรรม)

พวกเราจะดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นร้านค้าที่ได้รับความรักจากทุกคนในถิ่นนั้นๆ

(ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนในท้องถิ่น เราจะช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมรอบๆสถานประกอบการธุรกิจ (โรงงานร้านค้า) และสร้างร้านที่เหมาะกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ )

พวกเราจะคิดค้นและพัฒนาให้เป็น (วัฒนธรรมของการลิ้มรส) ของระดับท้องถิ่น ญี่ปุ่น และ โลก

ในโลก ญี่ปุ่น และแต่ละภูมิภาคที่เราอาศัยอยู่ มีอาหารแบบดั้งเดิมที่คนในพื้นที่ได้สร้างขึ้นและมีรูปแบบและวัฒนธรรมแห่งรสชาติที่เป็นที่รักของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่กำลังพยายามสืบทอดวัฒนธรรมดังกล่าว (เทคโนโลยีการผลิต วัฒนธรรมการค้า ความมุ่งมั่น) เราจะดำเนินการต่อไปเพื่อช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆโดยการค้นพบและพัฒนาวัฒนธรรมดังกล่าว

เพื่อให้บรรลุปรัชญาการจัดการนี้ เราปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม Ringer Hut รวมถึงกฎระเบียบภายในบริษัท เราส่งเสริมความรู้สึกของจริยธรรม มุมมองทางจริยธรรมและความรับผิดชอบในฐานะองค์กรที่โปร่งใส
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จะเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน และทำงานเพื่อสร้างการป้องกันการฉ้อโกงและสร้างระบบที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว เพื่อความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ลูกค้าเชื่อมั่น และพนักงานทำงานอย่างภาคภูมิใจ