มาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด 19

มาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด 19

ทางร้านขอความร่วมมือจากลูกค้าและผู้รับบริการทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมาณ ที่นี้

ทางบริษัทมีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องมาตรการการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และให้บริการลูกค้าด้วยอาหารที่เอร็ดอร่อย